Vi ønsker at rettferdigheten til enhver tid skal seire.

Måtte det gjelde store som små.

Telefon

69 27 85 00

Våre advokater kan vise til gode resultater

Advokatfirmaet Pedersen, Reier & Co. AS

Advokatfirmaet Pedersen, Reier & Co. AS er et firma i vekst. Vi ble stiftet i 1994 og er dermed ikke bare et av de mest fremgangsrike advokatfirmaer i Moss, men også et av de eldste. Vi er en del av det sterke advokatfagmiljøet «Advokatene på Jeløy» – som er et kontorfellesskap med advokater som driver sin virksomhet i det ærverdige, tidligere administrasjonsbygget til Moss Glassverk.

Advokatfirmaet Pedersen, Reier & Co. er et advokatfirma som dekker de fleste juridiske fagområder, men vi har valgt å ha særskilt fokus på fagområdene personskade, arbeidsrett, fast eiendom, forretningsjus, kontraktsrett, offentlige anskaffelser, familierett, arv og skifte. Vi er et stort advokatfirma i Østfoldmålestokk, med samarbeidsavtaler og landsomfattende praksis.

Våre advokater bistår i dag både næringsliv og privatpersoner.

I tillegg til advokatene består vårt firma av våre dyktige medarbeidere Liv Kristoffersen (kontorsjef)  og  Turid Moen (advokatsekretær/ sentralbord).

Hvorfor velge oss?

  • Våre advokater har bred erfaring med tvisteløsning gjennom forhandlinger.
  • Vi er vant til å slåss mot de sterkeste i Norge.
  • Vi er løsningsorienterte.
  • Vi er ofte engasjerte i store og prinsipielle saker
  • Vi er flere advokater sammen, med våre respektive avdelinger og miljøer som gjør at vi kan bruke hverandre som diskusjonspartnere og løse problemer tverrfaglig.
  • Vår filosofi er at enhver som kontakter oss skal oppleve at de blir ivaretatt og fulgt opp profesjonelt, hurtig og med en høy, faglig standard.

Egen erstatningsrettsgruppe

Vi har mange års erfaring, helt tilbake til 1990, innen personskade og erstatningsrett og har i dag vår egen erstatningsrettsgruppe som består av 2 advokater. Her må vi kunne både medisin, jus og økonomi.

Vi arbeider med mange typer erstatningssaker f.eks. voldsoffererstatning, yrkesskader, trafikkskader og pasientskader. Vi jobber også med ansvarssaker som f.eks. rådgiveransvar som gjelder bl.a. advokater, arkitekter og tannleger m.m.

Spørsmål om vår erstatningsrettsgruppe rettes til Advokat Ronald Pedersen.