Vi ønsker at rettferdigheten til enhver tid skal seire.

Måtte det gjelde store som små.

Telefon

69 27 85 00

Halldis Årseth har spesiell erfaring med løsning av tvister i arbeidsforhold, både i form av forhandlinger og rettslig prosess. Hun har arbeidet mye med avtaler knyttet til ansettelser, endringer og avslutning av arbeidsforhold. I tillegg har hun erfaring fra trygderett, strafferett, bistandsadvokatoppdrag og flere andre rettsområder.

Timebestilling

Vi anbefaler å sende en e-post direkte til Halldis.Arseth@apj.no
(Se PERSONVERN nederst på siden.)

Eller bruk vårt kontaktskjema.

Prioriterte fagområder

 •  Arbeidsrett, herunder
  • Spesialkompetanse på omorganisering og nedbemanning,
  • Sluttavtaler,
  • Virksomhetsoverdragelse, og
  • AFP/pensjon
 •  Bistandsadvokat
 •  Strafferett

Praksis

 • 2014 – Advokat i Advokatfirmaet Pedersen, Reier & co, Moss
 • 2012 – 2014 Advokat i Finansforbundets juridiske avdeling, Oslo
 • 2010 – 2012 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Smedsrud Stoltz, Oslo

Utdannelse

 • Advokatbevilling 2012
 • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2010
  Spesialfag: Individuell arbeidsrett og Internasjonale menneskerettigheter.
  Masteroppgave: «Sparket eller straffet? Forholdet mellom tjenestemannsloven § 15 og straffeloven § 29.»

Født

 • 1965
Advokat Halldis Årseth

Halldis Årseth, Advokat

 • Partner i Advokatfirmaet Pedersen, Reier & co
 •  Medlem av Advokatforeningen
 •  Språk: tysk og engelsk

E-post

Halldis.Arseth@apj.no
(Se PERSONVERN nederst på siden.)

Telefon

Mobil: 907 68 373