Vi ønsker at rettferdigheten til enhver tid skal seire.

Måtte det gjelde store som små.

Telefon

69 27 85 00

Advokat Reier har kompetanse innenfor tingsrett, dvs. odelsrett, konsesjonslovgivningen, tomtefeste, husleieforhold og mangler ved fast eiendom. Hun har god erfaring hva gjelder kontraktsinngåelse mht. erverv og salg av fast eiendom – herunder næringseiendommer, og bistår med oppgjør . I tillegg arbeider hun mye med arv, og har bl.a. bostyreroppdrag ved offentlig skifte. Hun arbeider også med selskapsrett, herunder stiftelse og registrering av aksjeselskaper.

Timebestilling

Vi anbefaler å sende en e-post direkte til marte.reier@apj.no
(Se PERSONVERN nederst på siden.)

Eller bruk vårt kontaktskjema.

Prioriterte fagområder

 • Fast eiendom
 • Tomtefeste – festeavgiftsregulering / innløsning
 • Landbruk, herunder konsesjon og odel
 • Kontrakt/oppgjør fast eiendom
 • Avhendingssaker (mangler ved fast eiendom)
 • Bolig- og husleierett
 • Forretningsjus
 • Arv
 • Bolig og hytte
 • Kjøp, salg og leie
 • Naboer
 • Samliv og samlivsbrudd

Praksis

 • Advokat i Advokatfirmaet Pedersen, Reier & Co AS (1995 – )
 • Advokat i Advokatfirmaet Hagen & Bøhler DA (1987 – 1995)
 • Advokat i Advokatfirmaet Thommesen, Karlsrud, Heyerdahl & Brunsvig (1985 – 1987)
 • Dommerfullmektig ved Hadeland og Land sorenskriverembete (1980 – 1982)
 • Saksbehandler og byråsjef ved Jord- og Konsesjonsavdelingen i Landbruksdepartementet (1979 – 1985)

Utdannelse

 • Advokatbevilling 1982
 • Cand. jur. Universitetet i Oslo 1978

Født

 • 1953
Advokat Marte Reier

Marte Reier, Advokat MNA

 • Grunnlegger, styremedlem og partner Advokatfirmaet Pedersen, Reier & Co. AS
 • Allmennadvokat
 • Forretningsadvokat
 • Medlem Advokatforeningen
 • Samarbeidsadvokat i Østfold for Norges Bondelag

E-post

marte.reier@apj.no
(Se PERSONVERN nederst på siden.)

Telefon

Mobil: 906 28 914